Kompostování

Na kompostárnu "SONO" jsou přijímány odpady s obsahem přirozených organických látek.

Jedná se zejména o odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce. Seznam přijímaných odpadů a ceny naleznete v ceníku kompostárny.

Biologicky rozložitelný odpad je drcen rychloběžným drtičem DOPPSTADT AK 565. Rozdrcený odpad dále několikrát překopáván a nakonec je již hotový kompost přesíván, aby byly vyseparovány nežádoucí příměsi. Vyrobený kompost se používá k hnojení zeleně a při její výsadbě. Kompost je také možno použít do zahrádek, pařenišť a skleníků. Kompost dodává do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Kompost je registrovaným hnojivem podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. (viz. přiložené rozhodnutí o registraci hnojiva).

Kompost je prodáván za 599,- Kč s DPH.

Jak vzniká kompost

Aerobní zpracování biologicky rozložitelných odpadů je nejjednodušší způsob navrácení podílu nedostatkové organické hmoty do půdního systému.

Z celospolečenského hlediska je to nejpřirozenější a ekologicky nejvhodnější forma přeměny a zhodnocení organického materiálu.Proces kompostování urychlí zetlení zpracované biomasy, respektive vytvoří materiál, který může sehrát důležitou roli při péči o půdu a vylepšování půdních, zejména fyzikálních vlastností tak, aby půda byla schopna plnit ekologické funkce.

Na kompostárnu "SONO" jsou přijímány odpady s obsahem přirozených organických látek, zejména odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce.

 

Drcení bioodpadu

štěpkování dřevní hmoty

Vstupní materiály pro výrobu jakostního produktu aerobního rozkladu – kompostu jsou drceny a štěpkovány velkoobjemovým drtičem. Významnou složkou, která se do zakládky přidává, je dřevní hmota, která zajišťuje v zakládce lepší přístup kyslíku.

jak vznika kompost 02

 

 

Zakládka

Zakládka je připravována z jednotlivých dílčích zásob nadrcených biologicky rozložitelných odpadů jejich promísením nakladačem a provedením zakládky do pásových hromad. Hromada je trojúhelníkového nebo lichoběžníkového průřezu. Správně vytvořená zakládka se vyznačuje správným poměrem jednotlivých druhů odpadů (tráva, dřevo, listí apod.) .

jak vznika kompost 03

 

Překopávání zakládky

Velmi důležité je pravidelné míchání (překopávání) kompostu z důvodu rovnoměrného přístupu kyslíku.

Fáze 1 V první fázi kompostovacího procesu dochází k samovolnému ohřevu v důsledku probíhajících rozkladných chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada kompostu se může zahřát až na teplotu 65°C. 

Fáze 2 V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu.

Fáze 3 Ve třetí fázi, obecně je to 6 – 12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.

kompost prekopavani

Související články

Uložení odpadů

Recyklace

Autodoprava

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243