SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Základní informace

Skládka odpadů "SONO" je vybudována v části zbytkové těžební jámy vápencového lomu cementárny. Nachází se cca 1,7 km JZ od obce Siřejovice v katastru obce Želechovice (Čížkovice). Skládka je ze SZ a SV části ohraničena zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Z JV části je ohraničena účelovou komunikací sloužící k dopravě odpadů a materiálů pro rekultivaci vytěžených částí lomu cementárny.

 

Skládka, jejíž zkušební provoz byl zahájen v dubnu 1995, slouží pro ukládání komunálních a ostatních odpadů, jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti IIa.

 

Dnešním provozovatelem skládky "SONO" je dceřinná společnost SONO PLUS, s.r.o. se sídlem v Želechovicích.

 

V současnosti jsou na skládku ukládány zejména komunální odpady od občanů a ostatní odpady od podnikatelskcýh subjektů, v omezeném množství také stavební odpady. Celkový roční objem uložených odpadů od roku 1995 postupně narůstal a v současnosti činí přibliženě 65 tisíc tun.

Fotogalerie

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz