SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Historie

Myšlenku nakládání s pevnými odpady a výstavbu skládky pro okres Litoměřice začal v roce 1988 realizovat Okresní úřad v Litoměřicích.

Dne 27. ledna 1994 bylo založeno Sdružení obcí pro nakládání s odpady z dobrovolného rozhodnutí zastupitelstev měst a obcí s cílem dlouhodobě řešit ekologické nakládádní s pevnými odpady, včetně dobudování a provozování skládky odpadů v katastru obce Želechovice.

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz