SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Nabídka služeb

Hlavní činností je provoz skládky, činnost spočívá v odstranění odpadu uložením do skládkového tělesa, a to především odpadů uvedených v ceníku.

Nově provozuje SONO PLUS, s.r.o. také kompostárnu, kam je možné přijímat odpad s obsahem přirozených organických látek, jako jsou zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce.

Dalším nově otevřeným provozem je zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Recyklovaný materiál je následně prodáván jiným subjektům.

Dále společnost vlastní nákladní kontejnerový automobil DAEWOO AVIA s kontejnery různých velikostí a nabízí možnost odvozu sutí a komunálních odpadů nebo přepravu materiálů.

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz