SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Kogenerace

Co je kogenerace?

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na zemní plyn. Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v rozemezí 80 - 90 %.

 

Výhody kogenerace:

  • úspora paliva
  • úspora nákladů na nákup energie
  • minimalizace nákladů na rozvod energie
  • ekologický způsob výroby
  • energie pro případ nouze

 

V roce 2006 byla v areálu skládky "SONO" uvedena do provozu technologie na využití skládkového plynu - kogenerační jednotka TEDOM Cento 160 SP BIO s elektrickým výkonem 160 kW a velkokapacitní sušárna BEFI. Kogenerační zdroj byl vybudován za přispění Státního fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu regionálního rozvoje.

 

 

Příjemce dotace:
Sdružení obcí pro nakládání s odpady

 

 

Zhotovitel projektu: TEDOM s.r.o.

 

Kogenerační jednotka zajišťuje výrobu elektrické energie spalováním skládkového plynu. Při spalování vzniká teplo, které je využíváno na sušení řeziva sušárnou BEFI. Elektrická energie, která není spotřebována v areálu skládky, je distribuována do rozvodné soustavy.

 

Jímání plynu a jeho dalšího využití je z hlediska provozovatele skládky plněním zákonných norem a předpisů k ochraně životního prostředí a plnění Kjótského protokolu na ochranu ozónové vrstvy země.

 

V roce 2011 byla zprovozněna druhá kogenerační jednotka.

 

Fotogalerie

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz