SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Kompostárna

 

Na kompostárnu "SONO" jsou přijímány odpady s obsahem přirozených organických látek, zejména odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce. Seznam přijímaných odpadů a ceny naleznete v ceníku kompostárny v sekci Ke stažení.

 

Biologicky rozložitelný odpad je drcen rychloběžným drtičem DOPPSTADT AK 565. Rozdrcený odpad dále několikrát překopáván a nakonec je již hotový kompost přesíván, aby byly vyseparovány nežádoucí příměsi. Vyrobený kompost se používá k hnojení zeleně a při její výsadbě. Kompost je také možno použít do zahrádek, pařenišť a skleníků. Kompost dodává do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Kompost je registrovaným hnojivem podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. (viz. přiložené rozhodnutí o registraci hnojiva).

 

Kompost je prodáván za 495,00 Kč bez DPH za tunu (599 Kč s DPH). V případě zájmu o kompost je nutné se nejprve informovat o aktuálně nabízeném množství.

 

 

 

Přiložené soubory

Fotogalerie

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz