SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Ke stažení

ZMĚNA PRŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘIJÍMÁNÍ ODPADŮ

Pro rok 2022 a roky následující je nutné aktualizovat všechny základní popisy odpadů (ZPO) a nově také doložit Písemné informace o odpadu (PIO), který je dodáván na kompostárnu a recyklaci. ZPO a PIO jsou platné bez omezení, pokue se nezmění vlastnosti odpadu. Bez této nové dokumentace nelze odpady od 1. 1. 2022 přijmout. V návaznosti na novou úpravu je nutné používat i novou průvodku odpadu. Vzory ZPO a PIO pro obce a novou průvodku odpadu naleznete zde.

 

 

 

Přiložené soubory

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz